Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Kofjekonsert

Oudega, Op Dreef Op 'e Wal 4, Oudega, Friesland

Fanfarekorps Apollo-Foarút noeget elkenien fan herte út foar ús kofjekonsert ☕️ op snein 26 maart. Jim binne wolkom fan 15.30 oere ôf yn sealesintrum Op Dreef yn Aldegea. Tegearre mei sjongkoar Wat Oars traktearje wy jim op in moaie middei … Lees verder

Smallingerlandfestival

MFC De Gearrin Oudega Oudega

Dit jaar wordt het Smallingerlandfestival georganiseerd door Apollo-Foarút