Opleidingen

Opleidingen

Onze muziekvereniging biedt de mogelijkheid opgeleid te worden tot korpsmuzikant.
Hiervoor werken wij samen met muziekschool “de Meldij“in Drachten.
Nieuwe leerlingen (vanaf ongeveer 7 jaar) worden aangemeld via Apollo-Foarút en krijgen een instrument in bruikleen.
De leerlingen krijgen 1 keer per week les, soms individueel en soms in groepsverband. Voor sommige lessen (saxofoon en slagwerk) moet men naar Drachten, maar meestal (bugel, trompet,enz) kan men in Oudega of Opeinde lessen volgen. Gemiddeld wordt eens per 2 jaar examen afgelegd voor het behalen van het A.B,C of D diploma.
Twee keer per jaar worden de vorderingen van de leerlingen beoordeeld. Van deze beoordelingen wordt Apollo-Foarút op de hoogte gehouden. Ieder jaar vindt er een leerlingenuitvoering plaats in zowel Oudega als Opeinde.
Wij van Apollo-Foarút vinden het van het groot belang dat er een goede korpsopleiding is. Wij de opleiding en geven de leerling een instrument in bruikleen.
De meeste leerlingen kunnen na ongeveer 1,5 jaar les gedeeltelijk meespelen in het korps.
Voor meer informatie en aanmelden kunt U terecht op de “contact” pagina.
image